Przejdź do treści

Czy nietolerancja pokarmowa może wywoływać migrenę?

Migrena to nie tylko choroba szlachetnie urodzonych; niekiedy towarzyszy jej aura, jednak często pulsujący, jednostronny ból głowy pojawia się nagle. Migrena może trwać nawet do trzech dni z różnym stopniem nasilenia wraz z towarzyszącymi jej objawami jak nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha oraz zaburzenia snu.

Lekarze często nie znają bezpośredniej przyczyny powstawania migreny, dlatego leczą ją zarówno doraźnie jak i profilaktycznie. Często jednak długofalowa farmakoterapia niesie za sobą skutki uboczne takie jak nadużywanie leków przez pacjentów. Może to u nich wywołać zespół wtórnych bóli głowy.

Szybka diagnoza nietolerancji pozwala powstrzymać chorobę

Osoby cierpiące na migrenę boją się powracających przykrych dolegliwości. Zdarza się więc, że chorzy uzależniają się od leków przeciwbólowych, nie tylko tych zawierających sterydy. Często bywa tak, że wykupują leki przeciwzapalne dostępne bez recepty w aptece.

Migrenowe bóle głowy w rzeczywistości mogą zostać wywołane przez wiele różnych czynników. Okazuje się jednak, że aż u 75 procent osób jest to powiązane z nieprawidłowymi procesami w przewodzie pokarmowym. Nadwrażliwość oraz nietolerowanie przez organizm niektórych pokarmów, może spowodować ból głowy już następnego dnia. W przypadku zaobserwowania takiej prawidłowości warto wykonać u siebie test na nietolerancje pokarmową wykrywający nadmiar przeciwciał klasy G (IgG).

Nietypowe objawy mogą mylić lekarzy

Amerykańscy naukowcy pod kierownictwem Trevora Reesa, w 2005 roku sprawdzili korelację pomiędzy migrenami, a nietolerancją pokarmową. Swoim badaniem objęli pacjentów, którzy zgłaszali się z bólami głowy do lekarzy pierwszego kontaktu. Zespół badaczy zamierzał sprawdzić u ilu osób z objawami migreny występuje nietolerancja pokarmowa IgG zależna. U pacjentów z podwyższoną liczbą przeciwciał naukowcy zastosowali dietę niezawierającą szkodliwych dla nich produktów spożywczych.

Okazało się, że zaledwie po dwóch miesiącach wyeliminowania szkodliwych pokarmów, u 40 % pacjentów odnotowano poprawę w zakresie objawów migrenowych. Co więcej u 60% chorych, którzy spożyli nietolerowane substancje bóle głowy powróciły. Badanie to potwierdziło stawianą tezę, że dieta wpływa na częstość występowania migren. Podobne badanie w 2010 roku przeprowadził zespół naukowców pod kierownictwem doktora Aply. Potwierdzili oni, że proste domowe testy na nietolerancję pokarmową są skuteczną bronią w walce z dolegliwościami migrenowymi.

Nietolerancja pokarmowa może być przyczyną migreny

Błędnie uważa się, że migrena dotyka tylko dorosłe kobiety. Często do lekarzy trafia młodzież oraz dzieci skarżące się na pulsujący ból głowy. U małych pacjentów trudno jest zdiagnozować migrenę, gdyż nie potrafią dokładnie opisać swoich dolegliwości. Poza standardowymi badaniami konieczne jest więc sprawdzenie krwi pod kątem nietolerancji pokarmowej.

Szybkiej wykrycie nadwrażliwości na substancje spożywcze pozwoli na wyeliminowanie z diety dziecka szkodliwych pokarmów. Dzięki temu będzie można powstrzymać migrenę oraz wywoływane przez nią negatywne skutki dla centralnego układu nerwowego. Bóle głowy, zwłaszcza w młodym wieku, mogą spowodować zespołu nadreaktywności objawiający się problemami z koncentracją uwagi, trudnościami w przyswajaniu wiedzy, drażliwością oraz zaburzeniami zachowania takimi jak aspołeczność.